DE ACHT SLEUTELFACTREN VAN CROWDSOURCING
Bij het ontwerpen en organiseren van een crowdsourcing project zijn acht aspecten van belang die vooraf goed doordacht dienen te worden. Deze acht sleutelfactoren vormen de bouwstenen van elk crowdsourcing project en zijn weergegeven in de blokken in de bovenste helft van het ‘Crowdsourcing Canvas’.

HET STARTPUNT
Een crowdsourcing project begint altijd met de strategische vraag wat u met crowdsourcing wilt bereiken. Als u uw doelstelling duidelijk voor ogen hebt, kunt u de andere zeven blokken (vraagstuk, spelregels, crowd, promotie, propositie, infrastructuur en mensen & middelen) uit het bovenste gedeelte van het Canvas daarop afstemmen.

BALANS
Tijdens het invullen van het Canvas zult u merken dat wanneer u een verandering aanbrengt in het ene blok, u de andere blokken hier mogelijk op aan moet passen. Wilt u bijvoorbeeld voor het oplossen van een scheikundig probleem een groep wetenschappers betrekken die vanuit hun individuele expertise op zoek gaan naar een werkende oplossing? Dan is het van belang dat u uw beloningsmechanisme (de propositie) en participatiemogelijkheden (de spelregels) zo inricht dat ze juist deze wetenschappers stimuleren om in uw project te participeren. Bent u echter op zoek naar ideeën ter verbetering van uw assortiment racefietsen? Dan wilt u misschien geen wetenschappers betrekken bij uw project, maar gebruik maken van de ervaringen en creativiteit van de huidige gebruikers. U zult dan uw propositie, spelregels en marketingactiviteiten moeten afstemmen op de behoeften en drijfveren van wielrenners.

Wat uw uitdaging ook is, uiteindelijk gaat het erom dat op basis van uw persoonlijke projectdoelstelling de juiste balans en onderlinge match gevonden wordt bij de invulling van de verschillende blokken uit het Canvas. Deze match is essentieel voor het succes van uw project.

DE BUSINESSCASE
De berekening van de kosten en de omschrijving van de verwachte resultaten (de twee vakken in de onderste helft van het Canvas) dienen ter ondersteuning bij het maken van de uiteindelijke business case voor uw project. Het kostenplaatje en de te verwachten resultaten zijn sterk afhankelijk van de specifieke projectopzet. Deze wordt bepaald door de invulling van de bovenste acht blokken van het Canvas (doelstelling, vraagstuk, spelregels, crowd, promotie, propositie, infrastructuur en mensen & middelen).

MEER INFORMATIE OVER HET CANVAS
Voor meer informatie over het ‘Crowdsourcing Canvas’ kunt u contact met ons opnemen via: info@crowdinnovation.nl.

MEER LEREN
Wilt u meer leren over het ‘Crowdsourcing Canvas’, de bijbehorende do’s en don’ts en praktische tips?
Dan is onze Masterclasses Crowdsourcing interessant voor u.

Wilt u persoonlijke begeleiding bij het ontwerpen van uw eigen crowdsourcing strategie en plan van aanpak?
Dan is ons Advies op Maat pakket iets voor u.